Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu (ang. European Court of Human Rights, franc. Cour Européenne des Droits de l’Homme) - europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1998 r. na miejsce Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Trybunału Praw Człowieka do kontroli przestrzegania praw człowieka.

Składanie skargi do Trybunału...

Zawarte na niniejszej stronie informacje mają na celu ułatwienie sporządzenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Proszę przeczytać je uważnie przed wypełnieniem formularza, a następnie sięgać do nich podczas wypełniania każdej kolejnej jego części.

W jaki sposób wystąpić ze skargą do Trybunału...

Jeśli Pana/Pani zdaniem, skarga dotyczy jednego z praw zawartych bądź to w Konwencji, bądź w protokołach, i spełnia ona wszystkie wyżej wymienione wymogi, to należy po pierwsze wysłać do Kanclerza Trybunału list zawierający niżej podane dane, adresując go w sposób następujący:

Wymogi związane z przyjęciem skargi...

1. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest instytucją międzynarodową powołaną do rozpatrywania, w pewnych okolicznościach, skarg pochodzących od osób, które twierdzą, iż naruszono ich prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konwencja jest umową międzynarodową, na podstawie której wiele państw europejskich przyjęło zobowiązanie przestrzegania niektórych podstawowych praw. Są one zapisane w samej Konwencji oraz w czterech protokołach dodatkowych nr 1, 4, 6 i 7, które zostały zaakceptowane przez niektóre państwa. Należy zapoznać się z ich tekstami oraz z wniesionymi do nich zastrzeżeniami.