Adres Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Adres Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCJA / FRANCE